شخص تماس

JFK Stemwede e.V مسئول مراقبت از پناهندگان در جامعه Stemwede است. می توانید با شماره 0151-51530192 یا fluechtlingshilfe@jfk-stemwede.de با کمک پناهندگان تماس بگیرید.

کارمندان زیر برای شما کار می کنند:


توبیاس والنتین | tobias.valentin@jfk-stemwede.de | 0151-51530192


کریستینا اونگر | kristina.unger@jfk-stemwede.de


آندریا هرمان | andrea.herrmann@jfk-stemwede.de

تینا میجر | kristina.major@jfk-stemwede.de

یک ساعت مشاوره آزاد هر پنجشنبه از ساعت 14 تا 4 بعد از ظهر در خانه زندگی برگزار می شود. کارمند مدیریت پرونده منطقه Minden-Lübbecke نیز به عنوان یک فرد تماس در آنجا حضور دارد:


Surendra Karki | s.karki@minden-luebbecke.de | 0151-53662356